18 March 2016

Sean Scéal Nua Treoir le haghaidh coimisiún dátheangach 2016

Sean Scéal Nua Treoir le haghaidh coimisiún dátheangach 2016

Is cúis áthais don Axis, Baile Munna agus an Cumann Náisiúnta do Dhrámaíocht na n-Óg an- coimisiún nua a fhógairt do dhráma dátheangach d’ensembles óga a dhéanann iniúchadh ar meon na n-óg i gcomhthéacs na bliana seo, comóradh 1916. . Tá léirithe spéise á lorg ó dhrámadóirí a bhfuil taithí acu ina gceird, atá toilteanach dráma a chur ar siúl ar sainchúram uathúil, maoinithe ag Fondúireacht Phobail na hÉireann.

The National Association for Youth Drama (NAYD) and Axis: Ballymun are pleased to announce a new commission for a bilingual play for young ensembles which explores young people’s response to this important centenary year. Expressions of interest are sought from experienced playwrights who are willing to work to a unique brief. This project is supported by The Community Foundation for Ireland.

Critéir

I 2016, déanfaidh an NAYD agus Axis Baile Munna comisiúnú ar dráma dátheangach d'ensembles óga a shásaíonn na critéir seo a leanas:
• Dráma a cheistíonn agus a chuireann meoin na n-óg i leith scéalta, pearsain agus imeachtaí 1916 in iúl nó a léiríonn eispéireas na ndaoine óga seo maidir leis an mbliain thábhactach chomórtha seo. (Baineann téama agus ábhar an dráma leis an drámadóir, ach moltar comhairle an NAYD a thabhairt san áireamh maidir le hoiriúnacht aoise agus ábhar).
• Maireann an dráma 90 nóiméad ar a mhéid.
• Ba chóir don dráma seinimt ensemble a chur chun cinn.
• Beidh an dráma oiriúnach d’fhoireann mhór d'aisteoirí óga. Tá gá le cóimheas inscne.
• Caithfear go leor rólanna labhartha a chur ar fáil don fhoireann ar fad, fiú más gá an ról
chéanna a chur ar fáil faoi dhó.
• Ní cheart go mbeadh ualach freagracht ar duine nó beirt de na haisteoirí óga, chuige sin ba
chóir do na rólanna bheith cothrom sa nadúr s'acu.
• Tig leis an dráma neart gnéithe d'eilimintí amharclannaíochta a thógáil san áireamh ar nós
obair chórála, an phuipéadóireacht, damhsa, scileanna amharclainne, meáin éagsúla srl..
Faoin drámadóir féin a bheidh sé na heilimintí thuasluaite a chur san áireamh.
• Ba cheart don scriopta díriú ar spéiseanna na n-óg ach ní gá go mbeadh an scriopta bunaithe ar scéalta na n-óg. Is féidir leis an bhfoireann rólanna gar dá n-aoiseanna féin nó
rólanna daoine fásta.

How to Apply

Interested parties are invited to submit:  
• A 500 word statement explaining the reasons for your interest in the commission and outlining your suitability to meet the brief.
• A short biography or C.V.
• Example of previous work- one script of a produced play to be submitted
• A completed checklist and declaration form (Appendix I. Page 7)

 

Download the full commsioning briefing in Irish and English, and application pack here 

Please submit to:
Rhona Dunnett, Acting Director, NAYD, 7 North Great George’s Street, Dublin 1 / 

Closing Date Friday April 8th, 5pm

This project is supported by The Community Foundation for Ireland.

Keep up to Date

Sign up for the Youth Theatre Ireland Newsletter

@YouthTheatreIrl

Hot off the presses. The latest edition of Youth Theatre Ireland magazine. Issue#18 @ Dublin,… instagram.com/p/Bbwn9ZmgDjh/

21 November